Akvarel
Boebergs Skibsværft
Faxe Ladeplads ca. 1968